Archyvinis

Įmonės dokumentų įrišimas į bylas archyvavimui.
Buhalterinių ir apskaitos dokumentų įrišimas į bylas.